XVII Interdyscyplinarne Forum

Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

Toruń | 1 - 2 czerwca 2023 r. | Udar mózgu - terapie

 

Komitet Naukowy

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera

Dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. UJK

 

Członkowie

Dr n. med. Jacek Antecki 

Dr hab. n. med. Waldemar Brola, prof. UJK

Dr hab. n. med. Kamil Chwojnicki

Dr n. med. Radosław Czernych

Prof. dr hab. n. med Anna Drelich-Zbroja

Dr n. med. Tomasz Dynowski

Dr n. med. Michał Farkowski

Dr hab. n. med. Michał Karliński

Prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski

Dr Krzysztof Bartosz Kądziołka

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc

Dr n. med. Bożena Kłysz

Dr n. med. Magdalena Konopko

Prof. dr hab. n. med.  Ilona Kopyta

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
Dr hab. n. med. Paweł Roman Latacz

Dr n. med. Ignacy Lubiński

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak

Dr Marcin Miś

Prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska

Prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski

Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

Dr n. med. Ludomira Rzepecka-Wejs

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

Prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz

Dr hab. n. med. Marta Skowrońska

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik

Dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. UJK

Dr hab. n. med. Jacek Staszewski

Dr n. med. Izabella Tomaszewska-Lampart

Dr n. med. Tomasz Tomczyk

Dr Paweł Walkowiak

Dr n. med. Marcin Wiącek

Dr n. med. Małgorzata Wichlińska-Lubińska

Dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska, prof. ANS

Dr n. med. Joanna Wojczal

Dr n. med. Katarzyna Zaręba