XVII Interdyscyplinarne Forum

Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

Toruń | 1 - 2 czerwca 2023 r. | Udar mózgu - terapie

 

Program naukowy

Miejsce obrad

Mercure Toruń Centrum
Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/3
87-100 Toruń

 

Czwartek, 1 czerwca 2023 r.

Dzień pierwszy. Farmakoterapia

 

  9.00 –  9.15         Rozpoczęcie konferencji

dr hab. n. med. Piotr Sobolewski prof. UJK
dr n. med. Ignacy Lubiński
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera

  9.15 – 10.45        Sesja naukowa I. Krwotok śródmózgowy

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz, prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc

Patofizjologia krwotoku śródmózgowego.
Dr hab. n. med. Piotr Sobolewski prof. UJK /25 min./

Krwotok śródmózgowy – aktualne strategie terapeutyczne widziane oczami neurologa. Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz /25 min./

Wskazania i metody leczenia operacyjnego krwotoku śródmózgowego – stanowisko neurochirurga. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc /25 min./

Dyskusja /15 min./

10.45 – 11.00        Przerwa kawowa

11.00 – 12.30        Sesja naukowa II. Udar mózgu w pediatrii

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska, prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski

Współczesne postępowanie w naczyniakach tętniczo- żylnych u dzieci- najczęstsze przyczyny krwotoków śródmózgowych.
Prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski /25 min./

Schemat diagnozy i leczenie chorób naczyniowych mózgu u dzieci
i młodzieży. Prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska /25 min./

Arteriopatie - główny czynnik ryzyka udaru dziecięcego, różnorodny charakter, przebieg kliniczny oraz rokowanie.
Prof. dr hab. n. med.  Ilona Kopyta /25 min./

Dyskusja /15 min./

12.30 – 14.00        Sesja naukowa III. Terapia udaru mózgu w przebiegu chorób zapalnych naczyń mózgowych

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med Anna Drelich-Zbroja, dr n. med. Joanna Wojczal

Udar mózgu na tle zapalenia naczyń mózgowych w obrazie MRI.
Prof. dr hab. n. med Anna Drelich-Zbroja /25 min./

Kiedy należy myśleć o zapaleniu naczyń mózgowych jako przyczynie udaru mózgu. Dr n. med. Joanna Wojczal /25 min./

Leczenie udaru mózgu spowodowanego zapaleniem naczyń mózgowych.
Dr hab. n. med. Waldemar Brola Prof. UJK /25 min./

Dyskusja /15 min./

14.00 – 15.00        Obiad

15.00 – 16.30        Neuroprotekcja i bariera krew mózg - Sesja pod patronatem firmy Ever Pharma

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak, dr hab. n. med. Jacek Staszewski

Markery biochemiczne uszkodzenia bariery krew mózg.
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak /20 min./

Neuroprotekcja w leczeniu interwencyjnym udaru niedokrwiennego mózgu.
Dr hab. n. med. Jacek Staszewski /20 min./

Uszkodzenie pourazowe mózgu.
Dr hab. n.med. Kamil Chwojnicki /20 min./

Encefalopatia niedokrwienno – niedotlenieniowa.
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera /20 min./

Dyskusja /10 min./

16.30 – 16.45        Przerwa kawowa

16.45 – 17.05        Wykład satelitarny firmy AstraZeneca

Andeksanet alfa: skuteczna terapia krwotoku mózgowego pod wpływem ksabanów.
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik /20 min./

17.05 – 19.00        Sesja naukowa IV. Czynniki środowiskowe

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski

Palenie a udar mózgu – postępowanie.
Prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz /20 min./

Zaburzenia snu w udarze mózgu.
Prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski /20 min./

Udar mózgu u kobiet w ciąży.
Dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska /20 min./

Stres a udar mózgu.
Dr n. med. Małgorzata Wichlińska-Lubińska /20 min./

Zanieczyszczenie powietrza a incydenty sercowo-naczyniowe.
Dr n. med. Radosław Czernych /20 min./

Dyskusja /15 min./

19.00 – 19.45        Sesja satelitarna firmy Medtronic 

Wewnątrzczaszkowe zwężenie tętnic mózgowych. Diagnostyka, leczenie farmakologiczne oraz interwencyjne.
Dr Krzysztof Bartosz Kądziołka /20 min./

Zastosowanie metod inwazyjnych w leczeniu udaru niedokrwiennego u dzieci przy użyciu trombektomu Solitaire X.
Dr n. med. Mariusz Banach /20 min./

Dyskusja /5 min./

20.00                     Kolacja

 

 

Piątek, 2 czerwca 2023 r.

Dzień drugi. Interwencje zabiegowe

 

 8.00 –   9.30         Warsztaty Inicjatywy Angels

Prowadzenie: dr hab. n. med. prof. UJK Piotr Sobolewski, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera 

Neuroobrazowanie w udarze mózgu – przypadki.
Dr n. med. Joanna Wojczal  /20 min./

Logistyka postępowania w udarze mózgu oraz kwalifikacja do trombektomii  – doświadczenie Ośrodka Kompleksowego Leczenia Udarów Mózgu.
Dr n. med. Jacek Antecki  /15 min./

Logistyka postępowania w udarze mózgu oraz kwalifikacja do trombektomii  – doświadczenie Podstawowego Oddziału Udarowego.
Dr hab. n. med. Piotr Sobolewski prof. UJK  /15 min./

Aspekty praktyczne szkolenia symulacyjnego postępowania w udarze mózgu. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera  /25 min./

Dyskusja /15 min./

  9.30 –  10.00       Wykład eksperta

Moderowanie: dr hab. n. med. Waldemar Brola Prof. UJK

Wytyczne leczenia interwencyjnego udaru mózgu.
Dr n. med. Jacek Antecki /30 min./

10.00 – 10.15        Przerwa kawowa

10.15 – 10.40        Wykład satelitarny firmy Ipsen

Im wcześniej, tym lepiej. Kompleksowa opieka nad pacjentem ze spastycznością po udarze mózgu.
Dialog Ekspertów: Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz, Dr n. med. Bożena Kłysz /25 min./

10.40 – 12.10        Sesja naukowa V. Prezentacja i omówienie kontrowersyjnych / trudnych przypadków

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med.  Ilona Kopyta, dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska

Nietypowe źródło zatorowości kardiogennej jako przyczyna udaru niedokrwiennego mózgu.
Dr n. med. Marcin Wiącek /15 min./

Regresja objawów klinicznych a decyzja o leczeniu reperfuzyjnym.
Dr n. med. Jacek Antecki /15 min./

Zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej - kwalifikacja do leczenia zabiegowego.
Dr n. med. Tomasz Tomczyk /15 min./

Bezobjawowe zwężenie tętnicy środkowej mózgu. 
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera /15 min./

Prezentacja studencka:

Powikłania krwawienia podpajęczynówkowego na podstawie przypadku klinicznego.
Katarzyna Żurek /10 min./

Podsumowanie i dyskusja /20 min./

12.10 – 12.25        Wykład satelitarny firmy KNK

Leczenie ostrego udaru niedokrwiennego mózgu z użyciem dynamicznej siatki Stream - nowe możliwości.
Dr n. med. Jacek Antecki /15 min./

12.25 – 12.40        Wykład satelitarny firmy MicroVention

ERIC „trójwymiarowy” trombektom - doświadczenia własne.
Lek. med. Marcin Miś /15 min./
/prezentacja wideo/

12.40 – 12.55        Przerwa kawowa

12.55 – 14.15        Sesja naukowa VI. Doktoraty młodych neurologów

Paradoks palacza w udarze mózgu.
Dr n. med. Magdalena Konopko /15 min./

Wpływ wybranych czynników meteorologicznych na występowanie i przebieg ostrej fazy udaru mózgu.
Dr n. med. Katarzyna Zaręba /15 min./

Wartości ciśnienia tętniczego a następstwa ostrego udaru niedokrwiennego mózgu w obrazowaniu tomografii komputerowej u pacjentów leczonych metodą trombektomii mechanicznej.
Dr n. med. Izabella Tomaszewska-Lampart /15 min./

Profil objawów i reakcji autoimmunologicznych skierowanych przeciw układowi nerwowemu u osób po przebyciu COVID-19.
Dr n. med. Tomasz Dynowski /15 min./

Dyskusja /20 min./

14.15 - 14.45        Debata sponsorowana przez firmę Pfizer

Dr n. med. Michał Farkowski, dr hab. n. med. Michał Karliński

Praktyczna kardioneurologia w oddziale udarowym - wspólne spojrzenie kardiologa i neurologa

14.45 – 15.00        Podsumowanie i zakończenie konferencji

15.15 – 17.30        Warsztaty Sekcji Neurosonologii PTN - Warsztaty pod patronatem firmy Kosmed

Prowadzenie: dr n. med. Joanna Wojczal, dr hab. n. med. Marta Skowrońska

Ocena ultrasonograficzna nerwów kończyny górnej.
Dr n. med. Ludomira Rzepecka-Wejs /40 min./

Ocena ultrasonograficzna splotu ramiennego.
Dr Paweł Walkowiak /25 min./

Terapia toksyną botulinową pod kontrolą USG.
Dr hab. n. med. Marta Skowrońska /25 min./

Zajęcia praktyczne -  hands on trainig