XVII Interdyscyplinarne Forum

Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

Toruń | 1 - 2 czerwca 2023 r. | Udar mózgu - terapie

 

Organizator Naukowy

Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

www.ptum.com.pl

 

 

Biuro Organizacyjne / Organizator Logistyczny

 

Biuro Kongresów SKOLAMED
PAIZ Konsulting Sp. z o.o.

20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 21

GSM 693 067 914, tel. (81) 534 71 48, (81) 534 71 49, fax. (81) 534 71 50
e-mail: kongres@skolamed.pl • www.skolamed